Revize FVE

Pro provozovatele fotovoltaických elektráren nabízíme provedení pravidelných revizí dle ČSN. Účelem revize je kontrola elektrárny z hlediska bezpečnosti a také odhalení případných poruch, které mohou snižovat výkon a životnost elektrárny. Dále provádíme prověření elektrárny z hlediska skutečné a teoretické výroby, navrhujeme řešení pro optimalizaci výroby a spotřeby, monitoring pro bezpečnější provoz elektrárny, kontrolu panelů a rozvaděčů a měření revizními přístroji.

Chcete-li ochránit svoji investici, neváhejte nás kontaktovat – stiskněte zde.

Další doporučené služby pro správný chod FVE:

  • čištění panelů
  • kontrola uchycení panelů
  • údržba fotovoltaických systémů
  • údržba a aktualizace firmware fotovoltaických střídačů