Pravidelná Údržba a Servis

Víte, že…

Fotovoltaická elektrárna může být při neodborné instalaci nebo zanedbané údržbě nikoliv dobrý sluha, ale velmi zlý pán? Jedná se o elektrické zařízení, kde je na straně panelů dosahováno velmi nebezpečného stejnosměrného napětí až několika stovek voltů! Jako pro každé elektrické zařízení i pro Vaši FVE platí povinnost dle ČSN 331500 provádět pravidelně revize elektrického zařízení. Po uplynutí lhůty, která je pro převážnou většinu instalací 4 roky, má provozovatel FVE povinnost nechat vypracovat periodickou zprávu o revizi elektrického zařízení.

V praxi se setkáváme s neodborně provedenými instalacemi FVE, kde je jen otázka času, kdy se stane nějaká porucha nebo úraz. Kromě zcela prioritní otázky bezpečnosti Vašeho domova, firmy, chaty nebo výrobní haly je zde i nezanedbatelná stránka ekonomická. Při případném požáru je nutné předložit pojišťovně platnou revizi elektrického zařízení. V opačném případě je velmi obtížné se domáhat náhrady škody od pojišťovny.

Nechte si zkontrolovat Vaši FVE odborníkem!

 

Proč je servis FVE důležitý?

 • Pravidelná kontrola konstrukční části dokáže zabránit uvolnění panelu a následným škodám na FVE i na dalším majetku a zdraví osob.
 • Kontrola kabelových vedení dokáže včas zabránit mechanickému poškození kabelů a výpadkům ve výrobě FVE. Ač se to nezdá, sesuv sněhu dokáže napáchat veliké škody nejen na konstrukci, ale i na špatně uchycených a nechráněných kabelech.
 • Kontrola pojistek, jističů a všech svorek zabrání vzniku přechodového odporu a s tím souvisejícího vývinu tepla, který může vést ke vzniku požáru.
 • Kontrola a aktualizace software u střídačů může výrazně optimalizovat chod Vaší FVE! Správné nastavení střídače např. dokáže omezit čas nutný pro restart střídače z několika minut na několik sekund.
 • Pravidelné čištění filtrů střídače pomůže snížit spotřebu energie na chod ventilátorů. Navíc odstranění prachu minimalizuje riziko vzniku požáru.
 • Správnou funkci FV panelu lze odhalit např. vizuálně (popraskané sklo dokáže vlivem zatékání vody odstavit FV panel z výroby během několika týdnů).
 • Stejně spolehlivě jako vadný článek dokáže vyřadit celou sekci z provozu zastínění byť jen malé části jediného FV panelu. Minimalizace zastínění panelů vede k vyšší výrobě!
 • Optimalizací provozu FVE se dá výrazně zvýšit ekonomická efektivita! Maximálním využitím vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu snižujete náklady na energii. Navrhneme Vám konkrétní možnosti optimalizace.

Nabízíme

 • kompletní služby v oblasti FVE systémů
 • periodické i neplánované servisní a revizní prohlídky FVE
 • čištění panelů
 • kontrola uchycení panelů
 • vypracování revizních zpráv dle ČSN 331500
 • údržba fotovoltaických systémů
 • údržba a aktualizace firmware fotovoltaických střídačů
 • vypracování souhrnné zprávy o stavu FVE a návrh opatření a doporučení k optimalizaci výroby
 • ZDARMA: termovizní kontrola FV panelů a elektroinstalace