Výhody fotovoltaiky

1. Finanční úspora

Rozhodnete-li se dát solární energii zelenou, můžete se těšit na snížení účtů za elektřinu. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, která ovšem není tak vysoká, jak se mnoho lidí domnívá, a která se Vám navíc bude postupně vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii.

Fotovoltaické panely také nemusí být pouze zdrojem výroby elektrické energie, ale lze je používat i k vytápění či ohřevu vody. Čím více využití pro ně najdete, tím více ušetříte.

 

2. Energetická soběstačnost a ohleduplnost k životnímu prostředí

Energie ze solárních panelů poskytuje domácnostem energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, protože využíváte vlastní energii.

Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.

 

3. Dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu

Pro solární panely je charakteristická dlouhá životnost. Výrobci standardně garantují, že po 25-30 letech neklesne jejich výkon pod 80 % nominálního výkonu.

Konstrukce panelů je v současné době natolik propracovaná, že míra poruchovosti solárních panelů je velice malá. Obsluha panelů je navíc nenáročná a po jejich instalování prakticky není třeba, kromě pravidelných servisních prohlídek, se o ně starat.

 

4. Snadná a rychlá instalace

Fotovoltaická elektrárna nepředstavuje výrazný zásah do stavby, kam je instalována, celý proces probíhá překvapivě rychle a  „čistě“. Obavy, že Vám úpravy související se solárními panely na nějakou dobu zkomplikují život a oberou Vás o pohodlí, proto nejsou na místě.

Pokud se rozhodnete pro fotovoltaickou elektrárnu, je třeba počítat s tím, že nejvíce času zabere vyřídit potřebnou dokumentaci. Pro naše klienty ovšem veškeré papírování i případnou žádost o dotaci vyřizujeme my. Tento administrativní proces je obvykle kompletní do 3 měsíců. Ale samotná instalace solárního systému standardně netrvá více než jeden či dva dny a nijak výrazně nenarušuje běžné fungování obyvatelů domu.

 

5. Možnost získání dotace

Protože stát podporuje udržitelné formy získávání energie, můžete coby budoucí majitel fotovoltaické elektrárny požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. O dotaci může žádat každý. Výše státního příspěvku se pohybuje od 35 000 Kč do 105 000 Kč podle druhu a náročnosti budoucího fotovoltaického systému.

Na nejvyšší příspěvek dosáhnou ty domácnosti, které se rozhodnou pro vybudování fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterií. V rámci programu bude do roku 2020 rozděleno celkem 27 miliard Kč.