Řízení / Využití přebytků z FVE

Základní popis funkce Wattrouteru

Regulátory WATTrouter jsou určeny pro optimální využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickou (FVE) nebo větrnou (VTE) elektrárnou v objektu, kde je tato elektrárna nainstalována – snaží se tedy spotřebu v objektu v rámci zvolených kritérií maximalizovat.

Pomocí regulátorů WATTrouter využíváte elektřinu v době, kdy Vaše FVE nebo VTE vyrábí, a šetříte ji v době, kdy Vaše elektrárna nevyrábí. Je to výhodné jednak z ekonomického hlediska (výkupní ceny přebytků z FVE a VTE jsou obecně velmi nízké) a také z hlediska ekologického (elektřina se zbytečně nemaří v distribuční soustavě, ale spotřebovává se přímo v místě výroby).

Regulátory WATTrouter pomáhají stabilizovat distribuční síť a omezovat negativní vlivy instalovaných FVE a VTE – zejména přepětí.

Na regulátory WATTrouter se obvykle připojují bojlery, akumulační nádoby, topná tělesa pro přitápění, klimatizace, bazénové filtrace apod. Jsou to spotřebiče, které mohou elektrické přebytky účelně akumulovat v době, kdy elektrárna vyrábí.

Smysl použití WATTrouteru nejlépe objasňují následující grafy.

Provoz bez WATTrouteru

Bez regulátoru WATTrouter přebytečná energie z Vaší FVE/VTE proudí do sítě Vámi nevyužita, za minimální úhradu a se všemi negativy pro distribuční síť. V příkladu je zapojen bojler na běžný osmihodinový nízký tarif, který je zde přítomen od 14 h do 16 h a dále od půlnoci do 6 h (VT – vysoký tarif, NT – nízký tarif).

Provoz s WATTrouterem

S regulátorem WATTrouter přebytečná energie z Vaší FVE/VTE primárně proudí do Vašich spotřebičů, které lze provozovat v době, kdy elektrárna vyrábí, místo jejich obvyklého provozu na nízký tarif. V uvedeném příkladu elektřina z FVE proudí do bojleru ve dne, což má za následek úspory v nízkém tarifu v noci.