Fotovoltaická elektrárna připojená k distribuční síti

Fotovoltaická elektrárna vyrobí elektrickou energii ze slunečního záření. Elektrická energie je z fotovoltaických panelů přivedena na měnič, kde dochází k její přeměně z proudu stejnosměrného na proud střídavý správného napětí. Elektřina je rozvedena do objektu. Pokud elektrárna vyrábí elektřinu, využíváte ji zdarma. Dojde-li k vyšší výrobě elektřiny než je spotřeba, elektřina přeteče do distribuční sítě. Naopak pokud je výroba elektrárny nižší než Vaše spotřeba, musíte nakupovat drahou elektřinu od Vašeho dodavatele. Možnosti využití vyrobené elektřiny jsou různé. Ideální stav je za předpokladu, že veškerou svou spotřebu, nebo její větší část, pokryjete z obnovitelných zdrojů. Tento typ elektrárny nemá možnost elektřinu uložit do baterie, tzn. úspory dosáhnete v okamžiku, kdy se kryjí spotřeba a výroba. Tím je úspora zaručena na dlouhé roky dopředu.

Elektrárna připojená k distribuční síti je navržena pro  daný objekt, spotřebu elektřiny v objektu a možnosti jejího využití. Elektrárna Vám sníží měsíční náklady na elektřinu po celou její životnost. Z velké části roku tak uspoříte náklady na svoji denní spotřebu elektřiny. Veškerou přebytečnou vyrobenou elektřinu dokážeme směrovat například do TUV, akumulačních kamen, podlahového vytápění, přímotopů, klimatizací atd.