Fotovoltaické systémy

Základní rozdělení fotovoltaických systémů

Fotovoltaická elektrárna FVE připojená k distribuční síti (DS)

Elektrárny připojené k distribuční síti jsou vhodné do objektů, kdy se čas spotřeby kryje s časem výroby – tzn. hlavní odběr je v době slunečního svitu. Elektrárny neobsahují baterie. Cenově vycházejí nejvýhodněji.

Tento typ elektráren je vhodné rozšířit o systém řízení přebytků. Veškerou přebytečnou vyrobenou elektřinu potom dokážeme směrovat například do TUV, akumulačních kamen, podlahového vytápění, přímotopů, klimatizací atd.

Hybridní fotovoltaický systém s akumulací elektřiny

Hybridní systémy jsou fotovoltaické zdroje elektrické energie, které kombinují funkcionalitu ostrovní a standardní elektrárny. Pokud je výroba větší než spotřeba, ukládá se elektrická energie do akumulátorů. V případě nedostatku slunečního svitu jsou spotřebiče napájeny z baterií nebo z veřejné sítě. Nemusí docházet k žádným přetokům do veřejné sítě.

Ostrovní fotovoltaické systémy s akumulací elektřiny

Ostrovní systémy jsou fotovoltaické zdroje elektrické energie, které nejsou přímo připojeny k veřejné distribuční síti. Veškerá elektřina je získávána z fotovoltaických panelů. Pokud je výroba větší než spotřeba, ukládá se elektřina do akumulátorů. V případě nedostatku slunečního svitu jsou spotřebiče napájeny z baterií. Díky tomuto systému budete mít elektřinu kdekoliv a kdykoliv bez ohledu na přítomnost distribuční sítě. Správně navržený systém je takový, kdy máte elektřinu v případě, když ji potřebujete.

Akumulace elektřiny pro stávající fotovoltaické elektrárny

Jde o systém, který rozšiřuje standardní typ elektráren o baterie. Ty uchovají nespotřebovanou elektřinu a umožňují její využití v době, kdy není dostatek vlastní vyrobené elektřiny, například v nočních hodinách. V zimním období se akumulátory mohou dobíjet v nízkém tarifu a umožní její využití v době dražšího proudu. Vaše FVE bude finančně zajímavější než doposud a stanete se ještě více nezávislými. V případě výpadku napětí ze strany distributora bude elektrárna fungovat jako záložní systém.