Akumulace elektřiny pro stávající fotovoltaické systémy

Záložní systém ukládá Vaši nespotřebovanou elektřinu do akumulátorů a využívá ji v momentě, kdy není dostatek vlastní vyrobené elektřiny, například v nočních hodinách. V zimním období se akumulátory dobíjí v nízkém tarifu. Vaše FVE bude finančně zajímavější než doposud a stanete se ještě více nezávislými. V případě výpadku napětí ze strany distributora bude záložní systém využívat jako UPS.