Hybridní fotovoltaická elektrárna připojená k distribuční síti

  • Jako hybridní solární elektrárny se označují takové solární elektrárny, které sice fungují v ostrovním provozu (nejsou připojeny do distribuční sítě), ale dům je k distribuční síti připojen a v případě potřeby z ní elektřinu odebírá.
  • Jedná se vlastně o ostrovní solární elektrárnu zálohovanou pomocí klasické distribuční sítě.
  • Klíčovým zařízením u tohoto typu je hybridní střídač, který řídí všechny toky energie v domě.

fve

Hybridní fotovoltaická elektrárna (HFVE) je variantou běžné ostrovní elektrárny, která obvykle dodává elektřinu v místech, kde není k dispozici přípojka k elektrické distribuční síti. Ostrovní solární elektrárna většinou obsahuje fotovoltaické panely jako zdroj energie, měnič stejnosměrného napětí na střídavé 240 V/50 Hz (střídač) a také akumulátor. Ten je velmi důležitý, protože vyrovnává rozdíly mezi výrobou elektřiny ze slunce (přes den) a spotřebou (obvykle večer). Jako ostrovní se tento typ domácí elektrárny označuje proto, že není nijak připojen k distribuční síti.

Na rozdíl od běžné ostrovní elektrárny je dům s hybridní fotovoltaickou elektrárnou k elektrické distribuční síti připojen. Samotná elektrárna je od této sítě galvanicky oddělena a systém tak nevydělává výrobou elektřiny, protože veškerá vyrobená elektřina se musí spotřebovat přímo na místě. Tyto vlastnosti HFVE se dají považovat za velmi výhodné, protože majitel nepotřebuje získávat různá povolení od Energetického regulačního úřadu. Elektřina z distribuční sítě pak slouží jako záloha pro případ, kdy fotovoltaika není schopna energii dodávat a akumulátory jsou vybité.

V praxi vypadá provoz HFVE tak, že když svítí slunce, elektrárna dodává elektřinu do objektu a zároveň nabíjí akumulátory. Z nich lze energii čerpat i v době, kdy slunce nesvítí. Pokud však ani akumulátory nestačí, hybridní střídač přepne na odběr elektřiny z distribuční sítě.