Včera schválila vláda Andreje Babiše návrh programového prohlášení vlády České republiky (PPV) a pověřila premiéra jednáním o tomto návrhu se sněmovními stranami. Součástí PPV je mimo jiné návrh na usnadnění provozování malých obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu. Vláda se take vůbec poprvé oficiálně vyjádřila k problematice kontroly překompenzace podpory pro solární elektrárny.

Lithium jako vládní priorita

V rámci PPV  se vláda zavazuje v oblasti průmyslu a energetiky podporovat využití moderních digitálních technologií. Investiční pobídky poskytne vláda pouze ve výjimečných a odůvodněných případech projektům s vysokou přidanou hodnotou.

Vláda hodlá důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. “Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Posoudíme závaznost memoranda o těžbě lithia,” píše se v PPV.

Cílem vlády je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně vláda navrhuje úpravu Surovinové strategie České republiky a následně také příslušné legislativy, především horní zákon a geologický zákon. Vláda hodlá zvážit zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát.

Priority v energetické politice

V oblasti energetiky je pro vládu zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny energií.

Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Vláda zahájí přípravu výstavby nových jaderných bloků v potřebných termínech a výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu.

Jednou z vládních priorit bude podpora snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov – zateplování, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti.

Podpora decentrální energetice

Babišovu vládá je potřeba ocenit za návrh na zjednodušení podmínek pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. V této souvislosti se dá očekávat, že vláda bude reagovat na návrh nové legislativy EU, která v rámci Zimního energetického balíčku zavádí mnohem liberálnější pravidla pro ,,domácí“ výrobu energie z OZE a akumulaci.

,,Zjednodušení pravidel v energetice by mělo umožnit více domácnostem nebo firmám vyrábět elektřinu, skladovat ji, dodávat do veřejné sítě nebo dalším odběratelům bez toho, aby jim stát účtoval neadekvátní poplatky a daně nebo aby na ně uvaloval přílišnou byrokratickou zátěž,“ říká právnička Frank Bold Laura Haiselová.

Nová pravidla by podle ní mohla otevřít i řadu podnikatelských příležitostí. ,,Vlastník obchodního centra nebo průmyslového areálu bude moci osadit střechy solárními panely a vyrobenou elektřinu dodávat jednotlivým nájemníkům, popřípadě jim umožnit, aby se sami stali výrobci, a propojit celý areál do jednoho energetického společenství. Každá ze zúčastněných firem by mohla ročně vyrobit až 500 MWh energie i bez licence na obchod s elektřinou. Další příležitosti budou ve vytváření nástrojů pro správu takto decentralizované výroby a akumulace,“ vysvětluje Laura Haiselová dopad změny pravidel.

U nových obnovitelných zdrojů hodlá vláda podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací.