„Propojením tepelného čerpadla s fotovoltaikou domácnost získává větší množství energie pro vlastní spotřebu. V letních měsících, kdy je solární energie dostatek, se může tepelné čerpadlo snadno postarat také o energeticky efektivní chlazení interiéru,“ komentoval Aleš Hradecký, předseda představenstva Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT), schválení nových dotací v rámci programu Nová zelená úsporám.

„Po více než 8-měsíčním úsilí se našemu profesnímu sdružení CAFT povedlo prosadit na vedení Ministerstva životního prostředí malou revoluci. Nové dotace pro fotovoltaiku v kombinaci s tepelným čerpadlem odstartují boom domácích fotovoltaických instalací na rodinných domech,“ dodal Hradecký.

Nově půjde získat dotaci 150 tisíc korun na kombinaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem. Tato kombinace poskytuje ještě větší přínos jak z hlediska životního prostředí a provozních nákladů tak z hlediska návratnosti vložených finančních prostředků.

Ještě větší úspory díky obnovitelným zdrojům

Rozšíření oblíbeného programu Nová zelená úsporám o dotaci pro kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaikou včera ve 12 hodin oznámil na tiskové konferenci ministr Brabec (Ministerstvo životního prostředí).

„Malá fotovoltaická elektrárna může pokrýt 30 až 50 % roční spotřeby energie v domácnosti. Pokud se ale navíc k ní připojí i tepelné čerpadlo k vytápění domu, celková úspora energie bude ještě vyšší. Rozšíření dotačního programu tímto způsobem je proto velmi dobrý krok, „ řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie (KOZE).

Z jedné kilowatthodiny (kWh) elektrické energie „zdarma“ vyrobené solárními panely totiž domácnost díky tepelnému čerpadlu získá třeba i 5 kWh tepla. A díky rozšířené dotaci Nové zelené úsporám bude nově možné na obě klíčové části – tepelné čerpadlo i fotovotaiku – získat dotaci.

Nový standard rodinných domů

Díky klesajícím cenám komponentů se fotovoltaická elektrárna v současnosti stává běžným standardem na střechách rodinných domů.

„Základní filozofií při pořízení fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům bývá hlavně ušetřit co nejvíce nákladů spojených s provozem domácnosti. A pořídit si k fotovoltaice tepelné čerpadlo, které umí dům v zimě vytápět a v létě chladit, k úsporám za energie výrazně přispívá,“ dodal Tomáš Straka z Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ).

Pokud je v rodinném domě instalována fotovoltaická elektrárna i tepelné čerpadlo, pak je možné v letních měsících dosáhnout i k pokrytí spotřeby tepelného čerpadla během dne až 100 %, v zimních měsících pak přibližně 50 %. Zásadně ale záleží na parametrech celého systému a aktuálním výkonu elektrárny.

Zvýšené nároky na dimenzování systému a výběr komponentů

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky ale klade vyšší nároky na kvalitní návrh celého systému.

„Domácí fotovoltaická elektrárna musí být k provozu tepelného čerpadla přizpůsobena. Při navrhování celého systému je nutné dbát na dobré dimenzování výkonu elektrárny a klíčového komponentu – střídače, který mění stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý,“  prohlásil Aleš Hradecký, předseda představenstva Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) a ředitel instalační firmy SolarInvest.

„Propojením tepelného čerpadla s fotovoltaikou domácnost získává větší množství energie pro vlastní spotřebu. V letních měsících, kdy je solární energie dostatek, se může tepelné čerpadlo snadno postarat také o energeticky efektivní chlazení interiéru,“ doplnil Hradecký (CAFT).

Pro maximální ziskovost celého systému je žádoucí instalovat také systém predikce počasí, jenž v řádu milisekund kontroluje spotřebu domácnosti a aktuální výrobu z fotovoltaiky a rozděluje vyrobenou elektřinu podle nejlepší výhodnosti.

„V tomto případě systém pozná, kdy si naakumulovat energii do zásoby, kdy počkat na slunce anebo na lepší počasí. Umí přímo pracovat s frekvencí kompresoru tepelného čerpadla a tím přizpůsobit běh aktuálním slunečním podmínkám, včetně predikce mraků. Výsledkem je 95% spotřeba vyrobené elektřiny přímo doma,“ uzavřel Hradecký.