Zájem o energii ze slunce v Česku roste. Dotaci Nová zelená úsporám na solární zařízení už má více než 5000 žadatelů.

České domácnosti stále více využívají obnovitelné zdroje energie. Dokládá to zájem o dotační program Nová zelená úsporám, který za poslední tři roky poskytl finance na systémy pro využití energie ze slunce 5272 žadatelům. Podle zkušeností provozovatelů může dobře navržený solární systém s fotovoltaickými panely zabezpečit až 75 % roční spotřeby teplé vody v domácnosti.

V posledních letech roste v Česku zájem o využití solární energie. Nejde už o velké sluneční elektrárny na polích, ale o menší solární instalace na střechách rodinných domů a firemních objektů. Dokladem tohoto trendu je velký zájem o dotační program Nová zelená úsporám, který nabízí dotace na malé fotovoltaické elektrárny a technologie pro solární ohřev vody.

Podle statistik Státního fondu životního prostředí, jenž má vyplácení dotací na starosti, bylo od roku 2014 kladně vyřízeno 5272 žádostí o dotace na využití solární energie v domácnosti.

Největší zájem je o termický ohřev vody

Zdaleka největší podíl žádostí o dotace připadá na termické solární systémy pro ohřev vody. To je dáno hlavně historií dotační podpory různých technologií. Zatímco na termické systémy, které využívají teplovodní solární kolektory, bylo možné žádat o dotaci už od roku 2009, modernější fotovoltaické systémy byly do Nové zelené úsporám zařazeny až v roce 2015.

„Od roku 2014 jsme vyplatili 4 808 žádostí o dotace na termické systémy ohřevu vody a 464 na fotovoltaiku. Celkově si domácnosti rozdělily částku 227 milionů korun,“ popisuje strukturu dotací Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí.

Zatímco termické solární systémy pracují s přímým ohřevem teplonosné kapaliny v kolektoru, modernější technologie solárního ohřevu vody využívají elektřinu z fotovoltaických panelů. Výhodou fotovoltaiky je hlavně jednodušší instalace, protože není nutné složitě budovat rozvody potrubí od termických kolektorů k zásobníku s teplou vodou. Nemrznoucí teplonosná kapalina je navíc často nebezpečná pro životní prostředí.

Roste zájem také o domácí solární elektrárny

Využití solární energie je významným krokem k finančním úsporám. Dobře navržený, přesto však jednoduchý systém pro ohřev vody s fotovoltaickými panely totiž dokáže zajistit většinu spotřeby teplé vody v domácnosti.

„Pravidelně sleduji naši spotřebu a mám ověřeno, že fotovoltaika zabezpečí skoro tři čtvrtiny toho, co spotřebujeme. Výjimkou jsou deštivé dny a zima, kdy je často zataženo,“ uvádí Zdenka Meškánová, která ve svém domě provozuje systém pro ohřev vody s fotovoltaikou o výkonu 1,5 kWp.

Nejde však jen o ohřev vody. Stále více českých domácností si pořizuje výkonnější a technicky komplikovanější fotovoltaické elektrárny, jež je zásobují elektřinou.

„U žádostí o dotace na fotovoltaiku pozorujeme odklon od nejjednodušších systémů pro přímý ohřev vody a naopak nárůst zájmu o domácí elektrárny propojené s distribuční sítí, zejména ty s vyššími energetickými zisky – více než 3000 kWh ročně,“ uvádí Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí.